Logo

ระบบลงทะเบียนรถบัสรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2567

1.ข้อตกลง/เงื่อนไข

2.ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

3.เลือกจุดรับ-ส่ง

4.ยืนยันการลงทะเบียน

ข้อตกลง/เงื่อนไขการลงทะเบียน

การลงทะเบียน


ข้อมูลผู้ลงทะเบียน

โปรดระบุชื่อนักเรียน *ไม่ต้องใส่คำนำหน้า

เลือกจุดรับ-ส่ง

ยืนยันการลงทะเบียน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน
รหัสบัตรประชาชน :
-
ชื่อ-นามสกุล :
-
เบอร์โทรศัพท์ถือนักเรียน :
-
เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง :
-
ข้อมูลการขึ้นรถ
ประเภท
-
จุดรับ(เช้า)
-
จุดจอดรับ
-
จุดส่ง(เย็น)
-
จุดจอดส่ง
-
ค่าบริการรวม
-

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2567 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00น.

เหลือเวลาอีก 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที